Cenník a objednávky

Cenník a objednávky

Cenník fujár

Fujary vyrezávané – leptané 

Fujary vyrezávané jemným rezom. Ornament používam kvetový, prípadne s valaským  motívom, ktorý používali starí výrobcovia. Samotné ornamenty sú leptané kyselinou dusičnou, prípadne zdobené moridlom. Povrchová úprava je šelaková.

Fujara  „A“
79 cm
110 – 125 €
Fujara  „G“
86 cm
130 – 150 €
Fujara  „F“
96 cm
140 – 160 €
Fujara  „D“
115 cm
160 – 190 €
Fujara  „C“
130 cm
190 – 230 €
Fujara  „H“
136 cm
230 – 280 €
Fujara  „A“
150 cm
280 – 350 €
Fujara  „G“
170 cm
370 – 500 €

 

Cena záleží od vyhotovenia. V prípade objednávky je možné dohodnúť z akého dreva by mala byť fujara, ( baza čierna, javor, agát), zdobenie fujary a následne cenu. Je možné vyrezať venovanie k jubileu, a fujaru vyzdobiť mosadznými krúžkami. Doba výroby je min. 2 mesiace. Ku fujare je vypísaný rodný list s údajmi: Dátum výroby, meno fujary, materiál, ladenie a výrobca.

Fujary prírodné, morené alebo hrčavé

Fujary prírodné morené alebo hrčavé. Dôkladne povrchovo opracované a namorené moridlom. Povrchová úprava je šelaková.

Fujara  „A“
79 cm
75 €
hrčavé
85 €
Fujara  „G“
86 cm
90 €
hrčavé
100 €
Fujara  „F“
96 cm
115 €
hrčavé
130 €
Fujara  „D“
115 cm
140 €
hrčavé
160 €
Fujara  „C“
130 cm
160 €
hrčavé
190 €
Fujara  „H“
136 cm
210 €
hrčavé
230 €
Fujara  „A“
150 cm
250 €
hrčavé
280 €
Fujara  „G“
170 cm
300 €
hrčavé
330 €

 

Cena záleží od vyhotovenia. V prípade objednávky je možné dohodnúť z akého dreva by mala byť fujara, ( baza čierna, javor, agát). Je možné vyrezať venovanie k jubileu, a fujaru vyzdobiť mosadznými krúžkami. Doba výroby je min. 1 mesiac. Ku fujare je vypísaný rodný list s údajmi: Dátum výroby, meno fujary, materiál, ladenie a výrobca.

Cenník šesťdierových pastierskych píšťal

Vyrezávané – leptané 

Šesťdierkové píšťaly vyrezávané jemným rezom. Ornament používam kvetový, prípadne kombinovaný s geometrickými tvarmi, ktorý používali starí výrobcovia. Samotné ornamenty sú leptané kyselinou dusičnou, prípadne zdobené moridlom. Povrchová úprava je šelaková.

Píšťala  „D“
29 cm
23 – 28 €
Píšťala  „C“ 
32 cm
28 – 35 €
Píšťala  „H“
34 cm
33 – 37 €
Píšťala  „A“
38 cm
37 – 42 €
Píšťala  „G“
43 cm
45 – 55 €
Píšťala  „F“
48 cm
55 – 60 €

 

Cena záleží od vyhotovenia. V prípade objednávky je možné dohodnúť z akého dreva by mala byť píšťala vyrobená, ( baza čierna, javor, agát, šíp), zdobenie píšťaly a následne cenu. Je možné vyrezať venovanie k jubileu, prípadne dodať za príplatok aj podstavček na píšťalku. Doba výroby je min. 1 mesiac. 

Prírodné morené

Šesťdierkové píšťaly morené prírodným moridlom. Povrchová úprava je šelaková.

Píšťala  „D“
29 cm
20 €
Píšťala  „C“ 
32 cm
25 €
Píšťala  „H“
34 cm
28 €
Píšťala  „A“
38 cm
30 €
Píšťala  „G“
43 cm
35 €
Píšťala  „F“
48 cm
40 €

Cena záleží od vyhotovenia.V prípade objednávky je možné dohodnúť z akého dreva by mala byť píšťala vyrobená, ( baza čierna, javor, agát, šíp) a následne cenu. Je možné vyrezať venovanie k jubileu, prípadne dodať za príplatok aj podstavček na píšťalku. Doba výroby je min. 1 mesiac.

Cenník píšťal – koncoviek 

Prírodné morené hrčavé 

Píšťaly koncovky morené prírodným moridlom. Povrchová úprava je šelaková.

Píšťala koncovka  „ A“
40 cm
18 – 25 €
Píšťala koncovka  „ G“
45 cm
23 – 28 €
Píšťala koncovka  „ D“
60 cm
28 – 33 €
Píšťala koncovka  „ C“
65 cm
33 – 38 €
Píšťala koncovka  „ A“
78 cm
40 – 45 €

 

Cena záleží od vyhotovenia. V prípade objednávky je možné dohodnúť z akého dreva by mala byť píšťala koncovka vyrobená, ( baza čierna, javor, agát, šíp) a následne cenu. Je možné vyrezať venovanie k jubileu, prípadne dodať za príplatok aj podstavček na píšťalku. Doba výroby je min. 1 mesiac.